Middeldijk 56A, Barendrecht

Stuur Baby- en kindergebaar een bericht

info@babygebaar.nl

Baby- en kindergebaar deelt een magazijn met Oermensjes aan de Middeldijk. Bekijk de inloopmomenten van Oermensjes om te zien wanneer het magazijn open is. Je bent dan van harte welkom om de babygebarenproducten te bekijken, vragen te stellen of tips te krijgen.

De loods ligt beneden aan de dijk. Je rijdt het terrein op bij het bord ‘bedrijfsruimtes te huur’. Dan zie je de loods al recht voor je liggen. Parkeren kan gratis voor de deur. 

 

Postadres Baby- en kindergebaar
Schokker 39
2991 DJ Barendrecht

Bezoekadres Baby- en kindergebaar (enkel op afspraak)
Middeldijk 56A- loods 9
2992 SJ Barendrecht

www.babygebaar.nl
info@babygebaar.nl

+31 6 432 710 24
(contact per mail is sneller)

KVK nummer: 24493176
BTW nummer: op aanvraag

Niets van deze site, zowel geschreven tekst als tekeningen en/of foto’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baby- en Kindergebaar.